Na vedlejší nebo hlavní činnost

Podnikání fyzických osob se dělí na hlavní činnost nebo vedlejší činnost osoby samostatně výdělečně činné. Je dobré vědět, že ať už budete pracovat na vedlejší nebo hlavní činnost, druh práce lze vykonávat stejný.úspěšný podnikatel

  1. Na vedlejší činnost

Pokud si tedy, jak se říká, nejste jistí v kramflecích můžete zkusit podnikat na vedlejší činnost. Není to tak riskantní, když jste zároveň zaměstnaní třeba na zkrácený nebo i plný úvazek a u toho si pomalu rozjíždíte a osaháváte práci. V prvním roce svého podnikání nemá OSVČ na vedlejší činnost povinnost odvádět žádné zálohy. OSVČ na vedlejší činnost také nemusí vůbec odvést sociální pojištění, jestliže je její zisk za rok, v tomto případě za rok 2020, nižší než 83 603 Kč. Jestliže zisk bude větší než tato stanovená hranice, tak je nutné uhradit minimální měsíční zálohy – pro rok 2020 je to 1018 Kč.žena v pracovním oblečení

  1. Na hlavní činnost

Pokud bude podnikání jediným zdrojem Vaší obživy, pokládá se už za hlavní činnost. V tomto případě už budou zálohy vyšší. U OSVČ na hlavní výdělečnou činnost, která s podnikáním začíná, se odvádí zálohy na sociální pojištění v minimální výši 2544 za měsíc (pro rok 2020). Výše záloh v následujícím roce se pak odvíjí od Vašich příjmů v roce minulém. Kromě toho se na OSVČ vztahuje i zdravotní pojištění a platba daní.
Jaké jsou povinnosti každého živnostníka při zahájení živnosti.
Potřebujete informovat Finanční úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu. Na finančním úřadě musíte vyplnit formulář přihlášky k registraci pro fyzické osoby, ve kterém se přihlásíte k placení daně z příjmů. Na OSSZ a zdravotní pojišťovně oznámíte zahájení podnikání a tím vznikne povinnost platit měsíční zálohy. Může se stát, že v průběhu roku budete potřebovat přejít z vedlejší činnosti na hlavní nebo naopak. To je samozřejmě možné. Je však nutné o této změně opět informovat úřady.