Jak si vytvořit efektivní time management

Pokud se naučíte plánovat si správně čas a rozvrhnout všechny pracovní a domácí povinnosti, ale také oddech a volný čas, zbavíte se stresu, zátěže a konfliktů. Dodržujte tyto zásady.
rychle se pohybující
Každý den si předem naplánujte
Napište si denně seznam povinností a ty nejdůležitější a nejnaléhavější umístěte nahoru.  Určete si priority. Mnozí věnují většinu času jen malému počtu úkolů. Stanovením priorit tento poměr obrátíte. Díky tomu splníte za méně času více povinností či úkolů.

Zrušte nebo odložte méně důležité úkoly
Vezměte do úvahy cíle a váš celkový rozvrh před tím, než se zavážete splnit další úkol, který by vás vzhledem k povinnostem s vyšší prioritou mohl rozptýlit. Tyto nepodstatné úkoly buď rovnou odmítněte, nebo upozorněte zadavatele, že na nich začnete pracovat později.
závodnice na startu
Delegujte
Projděte si seznam úkolů a zvažte, jestli můžete některé přesunout na někoho jiného. Nebojte se delegovat. Někteří lidé si myslí, že jen oni mohou úkol kompetentně splnit a že neexistuje nikdo, kdo by ho splnil lépe. V takovém případě hrozí psychosomatická onemocnění a zhoršení mezilidských vztahů v rodině i na pracovišti.

Stanovte si na splnění úkolů přiměřený čas
Náročnější povinnosti a stejně tak práce, kterou děláte poprvé, vyžadují více času. Pokud si na tyto úkoly nevyhradíte dostatečný čas, budete dělat chyby, které budou vyžadovat korekce a opravy. To vám může nabourat celý časový plán. Pokud se vám naopak podaří splnit úkol dřív, získaný čas můžete využít efektivně – třeba k relaxaci, kontrole FB nebo k jiné nárazové činnosti. 

Větší úkoly si rozdělte na několik menších
Jeden velký úkol se může zdát na první pohled nesplnitelný.  Máte třeba za úkol zorganizovat vernisáž výstavy nebo nějaké pracovní setkání.  Rozdělte si je na menší podúkoly – zajistit výzdobu, místnost, občerstvení, program, rozeslat pozvánky atd.  Nezapomínejte delegovat.
Jestliže máte náročný úkol s delším termínem odevzdání (např. příprava prezentace, která se bude konat za dva měsíce, odevzdání absolventské práce apod.), vyhraďte si na něj denně  10-15 minut a po tuto dobu se mu věnujte. Stanovený čas nezkracujte ani neprodlužujte. Když se termín odevzdání bude blížit, zjistíte, že máte úkol z větší části hotový.

Dopřejte si dostatek spánku
Nevěřte tomu, že když budete spát méně, více toho stihnete. Spánková deprivace nebo nedostatečná kvalita spánku vede k nepozornosti, špatné koncentraci, únavě a poruchám vnímání. Roste podráždění, stres, nervozita a frustrace. V práci se v důsledku toho hromadí chyby, dochází k hádkám a konfliktům.

Občas si udělejte pauzu
Kratší několikaminutová přestávka během práce pomůže zregenerovat fyzické i duševní síly. Můžete pasivně odpočívat, jít na procházku, krátce si zacvičit, opláchnout obličej studenou vodou, napít se vody nebo čaje.

Omezte rušivé faktory
Jestliže máte před sebou nějaký důležitý úkol, nemyslete na to, že ještě musíte vyluxovat, umýt nádobí a udělat jiné věci, kterým byste se v tuto chvíli věnovala mnohem radši. 
Vypněte si na mobilu zvonění, odložte prohlížení emailové schránky, brouzdání na internetu a FB. Vysvětlete členům rodiny a kolegům, že teď potřebujete klid.
hodiny za lesem
Za splnění úkolů se odměňte
Když se dostanete do poloviny většího úkolu nebo do poloviny vašeho denního seznamu povinností, udělejte si krátkou přestávku. Přečtěte si několik stránek oblíbené knihy, prolistujte si časopis, udělejte si kávu, jděte se projít, zatelefonujte kamarádce, podívejte se na FB.
Příslib odměny za dokončení úkolu může představovat motivující faktor, který vás k dokončení posune rychleji.