Cestování se školou


Vzpomínáte si na svou první dovolenou anebo na své první cestování, kam ta cesta byla? Řeknu vám, že já jsem poprvé cestovala na Slovensko a byla to taková moje první zahraniÄní cesta, protože na Slovensku právÄ› bydlela moje prateta. A protože prateta byla opravdu hodnÄ› nemocná, tak jsme s rodiÄi právÄ› jeli na Slovensko za tetou. Ani nevíte, jak moc jsem se těšila. MÄ› v té dobÄ› bylo asi osm nebo devÄ›t let, takže tohle bylo moje první cestování do zahraniÄí. Když se takhle zpÄ›tnÄ› uvÄ›domuji a pÅ™emýšlím, tak absolutnÄ› nechápu, proÄ jsme tÅ™eba dříve už nejeli za mou planetou, tÅ™eba když byla opravdu hodnÄ› zdravá. Moje prateta chovala perské koÄky.

Ráda jezdím na dovolenou k moři.

Já jsem dříve perské koÄky nemÄ›la vůbec ráda. Protože se mi nelíbily jejich obliÄeje, jak mÄ›ly splácené nosy. PÅ™iÅ¡lo mi to jako takové mimozemské a takové straÅ¡nÄ› vtipné a tyto koÄky mi stále kouzlily úsmÄ›vy na tváři. Nakonec chceme ale otoÄila, protože když jsme cestovali k tetÄ› na Slovensko, tak teta mi jednu koÄku darovala, ani nevím, jestli jsem tehdy byla ráda, nebo ne, ale musím uznat, že kotě jsem pÅ™ijala a nakonec jsem z toho byla ráda. Co se týká dalšího cestování, tak druhá cesta byla do Řecka, tohle mÄ› bavilo a jeli jsme tam se Å¡kolou. VÅ¡ichni se nám divili, že Å¡kola si troufne vzít celou třídu takhle na cestování a na dovolenou do Řecka.

V Řecku bylo krásně.

Prý kdyby to bylo nÄ›kam k rybníku a nebo tÅ™eba do Polska nebo na Slovensko, tak se nikdo nediví, ale že se uÄitelé nebáli vzít celou tÅ™icetiÄlennou Å¡kolu na dovolenou a jeÅ¡tÄ› k tomu do Řecka, tak vÅ¡ichni smekali klobouk. Řeknu vám, že ale cestování do Řecka bylo opravdu perfektní. LetÄ›li jsme letadlem. A to tehdy jsem právÄ› letÄ›la úplnÄ› poprvé letadlem a Å™ekla jsem si, že pokud tohle pÅ™ežiji, tak pÅ™ežijí snad už vÅ¡echno. To byla moje první cesta letadlem a také poslední, když tedy poÄítám cestu tam a zpátky z Řecka. Já se už od té doby velice bojím lítat letadlem. Proto, když cestuji, tak to musí být jedinÄ› autobusem nebo lodí a nebo dokonce také vlakem. Ale v poslední dobÄ› se už bojím také cestovat lodí. Mám strach, že se potopí.